Ştiri
Ştiri
08 apr 2016

Anunt Public


DOCURI S.A. Galati titular al proiectului “Instalatie uscare cereale”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Galati, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Instalatie uscare cereale”, propus a fi realizat în Galati, str. Portului, nr. 56, judetul Galati.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni pana joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.00, precum si la adresa de internet : http://apmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu – proiect decizie etapa de incadrare.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în terman de 5 zile de la data pubicarii prezentului anunt.