Ştiri
Ştiri
19 oct 2015

Proiect Fuziune


Subscrisa Metaltrade International SRL, cu sediul in Galati, Calea Prutului nr. 230, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/617/1999, CUI RO 6599880, reprezentata legal prin dl. Gavaneanu Corneliu – Administrator, anunta depunerea spre publicare/consultare, in conformitate cu prevederile art. 242 din Legea societatilor nr. 31/1990,  a:

 PROIECT FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE
ÎN BAZA ART. 238 alin. 1 lit. a DIN LEGEA SOCIETĂȚILOR NR. 31/1990
între
METALTRADE INTERNATIONAL SRL,
 în calitate de societate absorbantă
şi
EURO STEEL INDUSTRIES S.A.,
în calitate de societate absorbită
GALAŢI
Documentele proiectului de fuziune:


Proiect Fuziune


Anexa 1:    Bilant Euro Steel Industries    Bilant Metaltrade International 
Anexa 2:    Bilant Euro Steel Industries 2012    Bilant Euro Steel Industries 2013    Bilant Euro Steel Industries 2014
                   Bilant Metaltrade International 2012   Bilant Metaltrade International 2013   Bilant Metaltrade International 2014
Anexa 3:    Contracte Metaltrade International    Contracte Euro Steel Industries