Ştiri
Ştiri
15 dec 2020

Proiect Divizare

Subscrisa,  METALTRADE   INTERNATIONAL  S.R.L., persoana juridica rornana,  cu  sediul social  in  Judetul   Galati,  Municipiul  Galati,  Calea  Prutului   nr.  230,  inregistrata in  Registrul Comertului  sub  nr.  Jl7/617/1999,  avand  CUI  6599880,  reprezentata legal prin Dl Gavaneanu Corneliu –Administrator, anunta depunerea spre publicare/consultare, în conformitate cu art. 242 alin. 21 din Legea societăţilor nr. 31/1990

Subscrisa,  METALTRADE   INTERNATIONAL  S.R.L., persoana juridica rornana,  cu  sediul social  in  Judetul   Galati,  Municipiul  Galati,  Calea  Prutului   nr.  230,  inregistrata in  Registrul Comertului  sub  nr.  Jl7/617/1999,  avand  CUI  6599880,  reprezentata legal prin Dl Gavaneanu Corneliu –Administrator, anunta depunerea spre publicare/consultare, în conformitate cu art. 242 alin. 21 din Legea societăţilor nr. 31/1990
  PROIECTULUI DE  DIVIZARE PARȚIALĂ
PRIN DESPRINDERE ÎN BAZA ART. 2501 lit. a) DIN LEGEA SOCIETĂȚILOR NR. 31/1990
AL METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L. GALAŢI


 


Documentele proiectului de divizare

Anexa nr. 1 - Bilant contabil al METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L., inainte de desprindere

Anexa nr. 2 - Bilant contabil al METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L., dupa desprindere

Anexa nr. 3 - Bilant contabil al METALTRADE  PRODUCTS  &  SERVICES S.R.L., partea din patrimoniul desprins care se transfera catre aceasta

Anexa nr. 4 - Bilant contabil al METALTRADE  IN  &  OUT  GATE  S.R.L., partea din patrimoniul desprins care se transfera catre aceasta

Anexa nr. 5 - Bilant contabil al METALTRADE INTERNATIONAL INVESTMENTS  S.R.L., partea din patrimoniul desprins care se transfera catre aceasta

Anexa nr. 6 - Alocarea capitalurilor proprii la 30.06.2020

Anexa nr. 7 - Contracte clienti

Anexa nr. 8 - Contracte furnizori

Anexa nr. 9 - Avize obtinute pentru Certificatul de Urbanism nr.1135/24.07.2019 pentru obtinerea autorizatiei de construire “Platforma multimodala Gatati-Inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa  pentru reteaua central Rhin-Dunare/Alpi”-OBIECT DE INVESTITII NR.4 (Zona acces ) - Deviere/protejare retele de utilitati existente pe amplasament. Retele distribuire gaze natural.

Incheiere de autentificare nr.1912/19.11.2020
Opis al proiectului de divizare