Ştiri
Ştiri
15 dec 2020

Proiect Divizare

Proiect Divizare

Subscrisa,  METALTRADE   INTERNATIONAL  S.R.L., persoana juridica rornana,  cu  sediul social  in  Judetul   Galati,  Municipiul  Galati,  Calea  Prutului   nr.  230,  inregistrata in  Registrul Comertului  sub  nr.  Jl7/617/1999,  avand  CUI  6599880,  reprezentata legal prin Dl Gavaneanu Corneliu –Administrator, anunta depunerea spre publicare/consultare, în conformitate cu art. 242 alin. 21 din Legea societăţilor nr. 31/1990 ...