Ştiri
Ştiri
13 oct 2016

Invitatie participare

Prestare servicii de catering în data de 25.10.2016 pentru un număr estimat de 50 persoane, în conformitate cu specificațiile caietului de sarcini.

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Metaltrade Internaţional S.R.L., in numele parteneriatului constituit in baza Acordului de Cooperare nr. 943/10.02.2016 si Actului Aditional nr. 1 la Acordul de Cooperare dintre CN APDM SA GALATI, SC METALTADE INTERNATIONAL SRL si SC PORT BAZINUL NOU S.A. GALAȚI,  este interesată să achiziţioneze servicii de catering pentru pentru proiectul: “Platforma Multimodala Galati - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou” şi vă invităm să depuneţi oferta dumneavoastră, având în vedere următoarele:
 

Denumirea entității contractante: METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa poştală: Calea Prutului nr. 230, Localitatea Galaţi, Cod poştal: 800205, România, Tel. +40 236449215, Fax: +40 236449997,
Email: office@metaltrade.ro, alexandru.grigoras@portbazinulnou.ro 
 

Denumirea achizitie: Servicii de catering pentru proiectul ”Platforma Multimodala Galati - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou”

Modalitatea de desfăşurare: Achiziţie Directă 
Tip contract: furnizare
CPV: 55520000-1-Servicii de catering (Rev.2)
 

Descrierea contractului:
Prestare servicii de catering în data de 25.10.2016 pentru un număr estimat de 50 persoane, în conformitate cu specificațiile caietului de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 2750 RON  – 3.850 RON
Condiţii contract: Conform cerinţelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini
Condiții de participare: Oferta de preț cu respectarea prezentei documentații de atribuire va fi transmisă la sediul Metaltrade International S.R.L., loc. Galaţi, Calea Prutului, nr. 230, jud. Galaţi, cod poştal: 800205 sau prin email la adresa alexandru.grigoras@portbazinulnou.ro

Termen limită primire oferte
: 17.10.2016, ora 11:00
Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care se transmite oferta de preţ: Lei
Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic. În termen de maximum 1 (una) zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea achizitorului privind rezultatul selecţiei se impune obligativitatea publicării în SEAP de către ofertantul desemnat câştigator a ofertei sub denumirea şi codul CPV din cadrul prezentului anunţ. Nepublicarea în SEAP a informaţiilor menţionate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractantă, atrage respingerea ofertei depuse la sediu. Ulterior, dacă ofertantul selectat câştigător nu transmite prin intermediul SEAP acceptarea achiziţiei directe sau refuză achiziţia, oferta sa va fi respinsă. 
 

Modul de obţinere a documentaţiei: Caietul de sarcini se obţine printr-o solicitare scrisă la sediul Metaltrade International S.R.L., loc. Galaţi, Calea Prutului, nr. 230, jud. Galaţi, cod poştal: 800205 sau prin email la adresa alexandru.grigoras@portbazinulnou.ro  
Vă rugămn să confirmaţi primirea la numărul de fax +40 236449997 sau la adresa de email alexandru.grigoras@portbazinulnou.ro

 


Manager de Proiect
Constantin Armașu
 

Expert contractare activităţi investiţionale şi urmărire contracte
Alexandru Grigoraş